Резултати

09th Feb 2015, Author: Client-X

Резултатите от нашето посещение ще бъдат мигновенни и прилагането на нашите препоръки ще бъде подробно обяснено на мениджмънта на хотела. Резултатът от нашата проверка ще бъде професионалното мнение на хотелиери за базата и услугата, която даден хотел предлага. Разликата е, че нашите услуги са изпълнявани само и единствено от хора, които активно работят в сферата на хотелиерството, а не са специално наети лица, които също така проверяват и други обекти. Това гарантира високия професионализъм при реализирането на услугата.

Comments (0)